atrakcyjnekonto.pl
Zaloguj się
WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI „ATRAKCYJNE KONTO” I ODBIERZ kartę podarunkową o wartości 100 zł do wydania w sklepach Rossmann.


W zamian za spełnienie warunków aktywnego korzystania z Konta Optymalnego (opisanych w Regulaminie) w miesiącu sierpniu 2017 roku otrzymasz od Ad Astra Sp. z o. o. 100 zł w postaci karty podarunkowej do wydania w sklepach Rossmann.

Zobacz regulamin promocji „Atrakcyjne konto”

DODATKOWO ODBIERZ NAWET DO 300 ZŁ PREMII w promocji „Konto z Money Back”
Przystąp do promocji na etapie zakładania Konta Optymalnego oraz wykonuj transakcje bezgotówkowe kartą debetową, a Bank wypłaci Ci 2% wartości transakcji wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym, nie więcej niż 25 zł miesięcznie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy o Konto Optymalne. Razem to nawet do 300 zł!

Zobacz regulamin promocji „Konto z Money Back”.

Uczestnikiem promocji „Atrakcyjne konto” oraz „Konto z Money Back” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia każdej promocji nie była posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A..

Promocja „Atrakcyjne konto” będzie trwała w okresie od dnia 12 czerwca 2017 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 10 lipca 2017 roku.

Promocja „Konto z Money Back” będzie trwała od dnia 22 maja 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE Twoje konto osobiste powinno być darmowe:


zasady zasady zasady zasady

Tabela Prowizji Nota prawna

Czy wysłaliście potwierdzenie rejestracji w promocji „Atrakcyjne konto”?

Tak, potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Atrakcyjne konto”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Atrakcyjne konto”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „Atrakcyjne konto”: kontakt@atrakcyjnekonto.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Atrakcyjne konto” i otrzymać Premię kilkukrotnie?

W Regulaminie promocji „Atrakcyjne konto” znajduje się zapis, który mówi, że każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż 400 zł. W tym celu połączyliśmy 2 promocje: „Atrakcyjne konto”, organizowaną przez Ad Astra Sp. z o. o., gdzie można otrzymać 100 zł oraz „Konto z Money Back”, organizowaną przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., gdzie można otrzymać do 300 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1 Organizatorem promocji „Atrakcyjne konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@atrakcyjnekonto.pl. Informacje o promocji „Atrakcyjne konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.atrakcyjnekonto.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, opłata za połączenie według cennika operatora). Otrzymanie nagrody (Karty Podarunkowej Rossmann) o wartości 100 zł w ramach Promocji „Atrakcyjne konto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.atrakcyjnekonto.pl w okresie od dnia 12.06.2017 r. do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 10.07.2017 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Konto z Money Back” w sposób określony w Regulaminie promocji „Atrakcyjne konto” („Regulamin”) w terminie od 12.06.2017 r. do 24.07.2017 r., (v) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w dniach od 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., (vi) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. konta o łącznej wartości minimum 300 zł w dniach od 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. (vii) posiadanie Konta osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody. Promocja „Atrakcyjne konto” obowiązuje od dnia 12.06.2017 r do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 10.07.2017 roku (termin zgłoszenia do Promocji). Promocja dotyczy osób fizycznych – konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej oraz otwarcie Konta Osobistego w ramach Promocji oraz w okresie od dnia 12.12.2016 roku do dnia 11.06.2017 roku nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas; Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Atrakcyjne konto” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony w ramach organizowanej przez Bank promocji „Konto z Money Back”. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne , w tym o opłatach i prowizjach, oraz Regulaminie promocji „Konto z Money Back”, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2 Promocja „Konto z Money Back” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W ramach promocji „Konto z Money Back” Klient korzysta z przyznawanej przez Bank premii w wysokości 2% wartości kwoty transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty debetowej, którymi obciążono Konto Optymalne (z wyłączeniem transakcji opisanych Regulaminie Promocji „Konto z Money Back”), w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”), maksymalnie w wysokości 25 złotych w ramach jednego cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego) – do 300 złotych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących warunków w okresie Promocji „Konto z Money Back”tj. od 26 maja 2017 do 31 sierpnia 2017 r.: 1) zaakceptowanie Regulaminu Promocji „Konto z Money Back” i złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, o kartę do tego Konta i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net w ramach promocji „Konto z Money Back”oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych marketingowych przez Bank oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych Banku, 2) zawarcie indywidualnej Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem w oddziale Banku/za pośrednictwem kuriera. Promocja „Konto z Money Back” dostępna jest dla konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie są lub nie byli przez ostatnie 6 miesięcy posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego w Banku.
Kontakt Telefon Kontakt Telefon